Arbeidsbord og traller for meieri/osteproduksjon.

Ysteutstyr/bord/traller for drenering m.v. i forskjellige varianter og størrelser.

Yststyr til minimeierier

Ostepresse, avrennings traller, håndverktøy som osteskjærer, div. røreredskap.